gizlilik politikamız – TaraftarSözlük

gizlilik politikamız

  • gizlilik politikamızı, ilgili mevzuat kapsamındaki gereklilikler çerçevesinde taraftarsozluk.com’a (“taraftar sözlük”) internet sitemiz ve yayınladığımız uygulamalar aracılığıyla erişirken ve taraftar sözlük’ü kullanırken taraftar sözlük teknoloji ve bilişim anonim şirketi’ne sağlayacağınız kişisel verilerinizin korunması hakkında sizi aydınlatmak amacıyla oluşturduk.

    taraftar sözlük’de bir hesabınız olmaksızın veya taraftar sözlük hesabınıza giriş yapmaksızın taraftar sözlük’yi ziyaret etmeniz ve kullanmanız durumunda otomatik olarak işlem tarih, saat, ıp adresleri ve port bilgileri, bildirim token’ı, oturum verisi, görüntülediğiniz sayfalar, ziyaret süreleri, konum, tarayıcınızın modeli ve dili ile cihazınızın modeline ilişkin veriler elde edilmekte ve anonim olarak saklanmaktadır.

    taraftar sözlük’deki hesabınızı kullanırken doğrudan paylaştığınız nick, kullanıcı adı, eposta adresi, cinsiyet, doğum tarihi, entry, entry altı yorumu, mesaj, sorunsal, sorunsal cevabı, tercihler, facebook hesabı ve o hesaptaki profil resmi, twitter hesabı, ınstagram hesabı ve o hesaptaki profil resmi, görsel, profil resmi, entry oylama, favori, reklamsız abonelik verileriniz saklanmaktadır. buna ilaveten otomatik olarak işlem tarih, saat, ıp adresleri ve port bilgileri, moderasyon tarihçesi, oturum verisi, giriş platformu (web veya uygulama), görüntülediğiniz sayfalar, bildirim token’ı, ziyaret süresi, konum, tarayıcı modeli ve dili, cihaz modeline ilişkin verileriniz elde edilmektedir. otomatik olarak elde edilen verilerinizden işlem tarih, saat, ıp adresleri ve port bilgileri ile moderasyon tarihçesi dışındakiler anonim olarak saklanmaktadır. bu paragrafta sayılan doğrudan sağladığınız verilerle moderasyon tarihçeniz, hesabınız silinmedikçe saklanmaktadır. hesap silinmez, ancak hesap sahibince ya da tarafımızca yazılan entry, sorunsal, sorunsal yanıtı ya da entry altı yorumu silinirse; ilgili içerik, silinme tarihinden itibaren 2 yıl süreyle daha saklanmaya devam eder.

    5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun ile 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu (“kvkk”) çerçevesindeki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için şikayet ve başvurularınızda bizimle doğrudan paylaştığınız verileri kanuni süreler boyunca saklıyoruz.


5651 sayılı kanun kapsamında işlem tarih, saat, ıp adresleri ve port bilgileri, kanuni süreler boyunca saklanmaktadır.

taraftar sözlük kullanılırken toplanan veriler, taraftar sözlük özellikleri, kullanıcılar arası iletişimi, kullanıcının taraftar sözlük deneyimini kişiselleştirilebilmesini, reklamsız aboneliğin kullanılabilmesini ve kullanıcıların kendi ilgi alanlarına uygun reklamlar görmesi ile aynı reklamları tekrar tekrar görmemesinin sağlamak, kullanıcıları tanımlamak, kayıt esnasında kullanıcıyı tanımak ve hesabını onaylamak, gerektiğinde kullanıcı ile iletişime geçmek, 18 yaşının üzerindekiler tarafından taraftar sözlük’nin kullanıldığını teyit etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, taraftar sözlük’nin trafiğini analiz etmek, taraftar sözlük’yi nasıl kullandığınızı anlamak, 5651 sayılı kanun ve kvkk kapsamında yapılan başvuruları değerlendirebilmek, taraftar sözlük’deki içeriklerin moderasyonunu yapabilmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amaçlarıyla sınırlı olarak bu gizlilik politikası ve kvkk’ya uygun olacak şekilde işliyoruz.

topladığımız veriler, kvkk’nın 5. maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmekte ve türkiye’de bulunan sistemlerimizde saklanmaktadır.

yetkili mercilerden gelen usulüne uygun talepler gereğince talepte bulunan yetkili mercilere iletilmesinin zorunlu olduğu haller dışında kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile kesinlikle paylaşılmamaktadır. verilerinizi, ölçüm ve analiz ile reklam ve hedefleme amacıyla bu konuda destek aldığımız 3. taraflarla anonim olarak paylaşabiliriz.

taraftar sözlük, gizlilik politikamıza tabi olmayan diğer internet sitelerine yönelik bağlantılar içerebilir. bu nedenle, verilerinizi paylaşmadan önce diğer internet sitelerinin gizlilik politikalarını incelemenizi tavsiye ederiz. native.eksisozluk.com url adresinde sunulan hizmetler, gizlilik politikamız kapsamında değildir.

taraftar sözlük’nin 18 yaşının üzerindeki kişiler tarafından kullanılması amaçlanmıştır. eğer 18 yaşının altındaki kişilere ait kişisel verilerin işlendiğinden haberdar olursak, bu veriler derhal silinecektir.

kvkk’nın 11. maddesi kapsamında destek@taraftarsozluk.com adresine sistemlerimizde kayıtlı elektronik posta adresinizle veya onay@taraftarsozluk.com adresine kayıtlı elektronik postayla (kep) başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kvkk’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

taraftar sözlük’de bulunduğunuz süre boyunca tarayıcınıza çerezlerin ve buna benzer unsurların yerleştirilmesi söz konusu olabilir. ayrıntılı bilgi için lütfen çerez politikamızı ziyaret ediniz.

gizlilik politikamızdan kaynaklanacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde türk hukuku uygulanacak olup; antalya merkez mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.

gizlilik politikamız’daki değişiklikler, taraftar sözlük hesabı olan kullanıcılara bildirilmektedir. taraftar sözlük hesabınız bulunmuyorsa, gizlilik politikamızı belirli aralıklarla yeniden gözden geçirmenizi öneriyoruz.